Hacked By ./4njay_M4bar72


KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan
tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.
-Soekarno/Hatta


Gretz : All Family Garuda Tersakti 72 - Lock Null Exploit - TEH Squad Cyber - BlackHat Hacker Indonesia - Friens Cyber Army - Termux Discuss - Dark 3xploit cyber - Indojec Squad - 2E4H - W3ll Squad